terazini.com

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Please wait while JT SlideShow is loading images...
КалояновоПатрулен автомобилПатрулен автомобил
JT SlideShow Module v1.5.1

Дейност

Е-мейл Печат ПДФ

Фирмата спазва следните принципи:

 • Лоялност и висока степен на взаимно доверие
 • Индивидуален подход към всеки клиент и изграждане на специфичен профил на сигурност, защита, охрана и т.н.
 • Сигурност, дискретност, спокойствие и опазване търговската тайна на клиента и гарантира:
 • Професионален анализ и идентификация на риска, защита фирмените тайни и обезпечаване на хардуерна и софтуерна сигурност
 • Поемане на материална отговорност при нанесени щети в охраняваните обекти
 • Стремеж към използване на съвременни технологии и др. новости, гарантиращи сигурност и безопасност при ниска цена на услугата
Фирмата има предмет на дейност:
 • Охрана на имуществото на физически или юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти
 • Лична (персонална) охрана на физически лица
 • Охрана на мероприятия
 • Охрана на ценни пратки и товари
 • Охрана с помощта на технически системи за сигурност - СОТ и ВЗМ
 • Проектиране модули за фирмена сигурност
 • Детективски услуги
Охрана на имуществото на физически и юридически лица : Агенцията професионално и съобразно конкретните условия и изисквания организира и осъществява охрана на промишлени, търговски, строителни, селскостопански, финансови, здравни и др. обекти , административни сгради и офиси, културни институции, изложения и т.н. Охраната на имуществото на физическите и юридическите лица включва дейност както по непосредствена защита, така и вземане мерки за разкриване (установяване на факти за подготвящи се, извършващи се или извършени престъпления), предотвратяване и пресичане на престъпните посегателства и залавяне на извършителите.
Лична охрана на физически лица: Агенцията разполага с подготвени и квалифицирани екипи за охрана на физически лица (популярни личности, лидери на политически партии и обществени организации, бизнесмени и т.н.). Организира охрана и на масови обществени мероприятия (митинги, шествия, манифестации и т.н.) и бизнес-мероприятия (съвещания, приеми, коктейли, заседания, брифинги, пресконференции т.н.).
Охрана на мероприятия: Агенцията, с комплекс от действия, обезпечава масови прояви или дейности с краткосрочен характер.
Охрана на ценни пратки и товари: Агенцията разполага с обучени екипи от професионалисти за охрана на ценни пратки и товари, както и специално разработени варианти за осъществяването им, с подготвена цялостна организация на дейността и график за извършването й.
Проектиране модули за фирмена сигурност: Агенцията е специализирана в изграждане на алгоритъм на модела за фирмена сигурност, както на финансови структури, така и в чисто търговски фирми. Понятието "фирмена сигурност" се разглежда обемно на база модерен анатомичен синтез за идентифифициране на външните и вътрешни опасности за съответната фирма и тяхното неутрализиране, както и запазване на приоритетите в конкурентна пазарна среда или изграждане на нови такива. Агенцията е в състояние да гарантира хардуерна и софтуерна защита на компютърни системи.
Детективски услуги: Дейността включва услуги, свързани с издирване, разследване и разкриване на престъпни действия на ючидически или физически лица.