terazini.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Please wait while JT SlideShow is loading images...
КалояновоПатрулен автомобилПатрулен автомобил
JT SlideShow Module v1.5.1

Техника

Е-мейл Печат ПДФ

Дейността на АС "Теразини" ЕООД включва проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на комплексна съвременна сигнално-охранителна техника на сгради или отделни зони и помещения.
"Теразини" ЕООД  има всички научни , технически и материални ресурси и възможности да оборудва всякакъв вид обекти със СОТ , да ги профилактира и използва оптимално, съгласно  желанията на клиента и в резон с изискванията на нормативните документи в Република България. Фирмата разполага с висококвалифициран инженерен, технически и мениджерен състав, който е в състояние за кратко време да изпълни всяко техническо задание, свързано със СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване или други технически въпроси, касаещи охраната и сигурността на физически лица, обекти и други.
Теразини" ЕООД работи със сигнално-известителна техника на водещи световни фирми в областта на електрониката. Фирмата има функционални и оборудвани със съвременна комуникационна техника оперативно-дежурни (диспечерски) центрове, осъществяващи мигновена връзка и управление на охранителните сили. Работи се със специализиран лицензиран софтуер. Има изграден базов приемник на честотите, разрешени на "Теразини" ЕООД. На разположение са достатъчен брой компютърно оборудвани автомобили, които покриват равномерно територията на гр. Пловдив и региона и осигуряват бърза и адекватна реакция в случай на получен алармен сигнал от известителните системи.
За повишаване качеството и сигурността на предлаганите услуги се използват най-съвременни технологии:
-        собствена GPS система
-        цифров ретранслатор
-        централна многоканална приемна станция за охрана по GSM канал с възможност за дублиране на сигнала
Теразини" ЕООД разполага с мониторинг-център за контрол и охрана на обекти (оперативно-диспечерски център,) оборудван със съвременно електронно оборудване, отговарящо на новите тенденции за комбинирана охрана на обекти, съгласно Европейските стандарти. Фирмата разполага с радиочестоти за покритието на гр. Пловдив и региона, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията.
Оперативно-диспечерският център е подсигурен с независимо захранване, което гарантира 24-часова работа.
Наличието на GSM оборудване е многоканално, използващо едновременно покритието на трите GSM оператора, което позволява надеждна работа при различни условия. Използваните модули за охрана по GSM са на базата на промишлен GSM с възможност за съвместна работа с охранителни предаватели.
Освен с рутинните си задачи по оборудването и охраната на обекти със СОТ, фирмата има широки възможности да проектира сигнално-охранителна техника и на нестандартни стационарни и подвижни обекти.
Монтирането, настройката и профилактиката на СОТ (СИТ) се извършва както планово, така и неотложно при възникнала необходимост. Фирмата има възможност да извърши доставка и монтаж на маркови технически средства за бързо реагиране, като поема и гаранционното им обслужване. По желание на клиента, охраняваният със СОТ обект може да се оборудва със система за видеонаблюдение и контрол. Системата за контрол на обекти в реално време служи за оперативно управление и анализ на информацията за подвижни обекти (автомобили). В подвижния обект е монтирано устройство, което събира и обработва информация (местоположение, скорост и др.), която се подава по радио/GSM канал към диспечерския център. Постъпилите в диспечерския център данни за автомобили се обработват от компютърна система. Данните се визуализират върху компютърна карта на екран. Системата осигурява:
-        определяне местоположението и скоростта на автомобилите във всеки момент;
-        определяне статуса на обектите и показване в табличен вид и върху електронната карта;
-        съхраняване на постъпващата информация за контрол и анализ.
Могат да се монтират домофонни и видеодомофонни системи, само паник-бутон или да се комбинират няколко вида системи. Осигуряваме изцяло необходимата техника за изграждане на сигнално-известителните системи.
Предоставяме възможност за разсрочено заплащане на техниката в срок от 6 или 12 месеца, или ползването й срещу месечен наем в размер на 4% от стойността й.
В тясно взаимодействие с органите на Националната полиция - направление "Охранителна полиция" се изпълняват стриктно всички изисквания, касаещи охраната и сигурността на обектите, охранявани със СОТ.
Осигуряваме безплатна месечна проверка (симулация) на взлом и паник-бутон. Фирмата ежемесечно дава възможност за една безплатна аварийна ситуация по избрано от Вас време.
Предлагаме Ви безплатна ежемесечна разпечатка на състоянието на охранителната система, а също така и точното време на подаване на авариен сигнал и часа на пристигане на патрулния автомобил.
Дейността на "Теразини" ЕООД включва и проектиране, доставка и изграждане на видеозаписващи модули (ВЗМ) за денонощен мониторинг на открити и закрити пространства. Агенцията има възможности в сферата на радиорелейните връзки, както и за предаване на видео сигнал на разстояние до 40 км. аналогово или използване възможностите на Интернет, което е изключително удобно за бърза двустранна връзка. Продуктът от ВЗМ може да се ползва от органите на предварителното производство и съда като веществено доказателство.
Специалистите на Агенцията използват техника, материали и други необходими компоненти от реномирани английски, канадски и израелски производители. Агенцията гарантира сервиз и поддръжка на системите и техниката, както и че ще запази в тайна схемите на техническите системи, параметрите на отделните зони и трасетата на охранителните инсталации.
Видеозаписващ модул :
Изгражда цялостни системи за видеонаблюдение на базата на CCD камери, снабдени с необходимите обективи. Записът на алармените събития се извършва по 2 начина : аналогово чрез  магнитофон и цифрово чрез компютър.
Известителни системи:
Локални известителни системи с използването на локална сирена - без отговорност.
Известителни системи чрез предаване на информация с отреагиране с патрулни коли на фирмата:
  • По радиоканал - чрез използване на трансмитер - с отреагиране с  патрулни коли на фирмата ;
  • По телефонна линия - За предаване на информация по телефонна линия клиента заплаща само за времето (импулсите) на използване на телефонната линия от охранителната централа - в сила от 1.06.2000 г. - с отреагиране с патрулни коли на фирмата;
  • По GSM- като мобилният апарат се използува като предавател. (собствена разработка) - с отреагиране с патрулни коли на фирмата.