Печат

Теразини ЕООД е регистрирана
с решение No. 2764/15.04. 1999г. по Ф.Д.1858 по описа  на  Пловдивски Окръжен Съд – Търговска Колегия и  вече 10 години извършва услуги в сферата на  охранителната     дейност. Булстат № 115325602. Разрешение за извършване на частна охранителна дейност  № 947/20.11.2006 г.
Управител:  Стефан  Колев Цапрев. Банкова сметка-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ОЗ полковник от МВР IBAN: BG49UNCR 7630 1076 7209  89

КАВАЛЕР на почетния знак BIC код UNCRBGSF